सुशासनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र महिला नेतृत्व

सामान्यतया शासन भनेको निर्णय लिने प्रक्रिया हो जसद्वारा निर्णयहरू लागू वा कार्यान्वयन गरिन्छ । सुशासन भन्नाले विकासका लागि देशको आर्थिक र सामाजिक स्रोतको व्यवस्थापनमा शक्तिको प्रयोग गर्ने तरिका भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ। चाणक्यको पालामा पनि सुशासनको अवधारणा अस्तित्वमा थियो र उनले अर्थशास्त्रमा विस्तृत रूपमा उल्लेख पनि गरेका थिए ।

Read more

गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन कर

गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन कर सामान्यतया कर भनेको व्यक्तिले राज्य सरकारलाई बुझाउने तिरो हो । हामीले करलाई कुनै पनि व्यक्तिगत प्राप्तिको लागि कुनै अपेक्षा नगरी सरकारलाई भुक्तान गरिने अनैच्छिक रकमको रूपमा बुझ्न सक्छौँ । करका पनि विभिन्न प्रकार छन् । जस मध्ये प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर व्यापक चलनचल्तीमा रहेको पाउछौँ

Read more

Gandaki Province Tax Rebate for Public Vehicles

With the advent of federalism, the Constitution of Nepal 2015 introduced a transformative change by dividing Nepal into seven provinces and embracing the principles of power decentralization and power sharing. This division not only brought about a reconfiguration of administrative boundaries but also granted greater autonomy to the provincial governments.

Read more